best html templates


Mobirise


PPHU UNIBUDPOL 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie :

- kompleksowe usługi posadzkarskie
- wylewki betonowe wszystkich typów
- wysokowytrzymałe klas C20-C35 pod parkiety, deski, żywice
- cienkowarstwowe na masach szczepnych od 1cm
- samopoziomujące
- posadzki szybkosprawne (3-5 dni)
- posadzki standardowe pod płytki, panele

- frezowanie, niwelowanie i szlifowanie posadzek
- usuwanie subitu oraz klejów i parkietów
- remonty istniejących posadzek
- utwardzanie i wzmacnianie posadzek
- profesjonalne doradztwo